Japa® Cleaner

Japa® Cleaner ir malkas attīrīšanas ierīce, kas piemērota lietošanai ar Japa® malkas sagatavošanas ierīci. Iekārtu iespējams darbināt no ārējā elektrotīkla vai no malkas zāģa-skaldītāja. Iekārtai ir izlādes transportieris (3m), lai tālāk novirzītu sagatavoto (attīrīto) kurināmo.

Ja nepieciešams attīrīt jau iepriekš saskaldītas malkas pagales, aicinām aplūkot arī Japa® Roller, kas aprīkots ar piltuvi piepildīšanai no attīrītāja augšpuses.