Japa® 435

Japa® 435 ir profesionālai lietošanai paredzēta malkas sagatavošanas iekārta, kas spēj apstrādāt materiālu līdz pat 43 centimetru diametram. Maksimālais pagales garums ir 52 centimetri. Patentētā Perfect Split™  skaldīšanas tehnoloģija ļaus Japa® 435 lietotājam iegūt  malkas pagales ar iespējami vienādiem pagaļu izmēriem, neatkarīgi no skaldāmā bluķa izmēra, ko īpaši novērtēs klienti, kuriem ir caurredzami kamīni, turklāt skaldītāja pamata komplektācijā iekļauts Perfect Split™  nazis skaldīšanai 6 pagalēs. Japa® 435  skaldīšanas iekārta ir aprīkota arī ar patentētu Perfect Clean™  sistēmu, kas ar vibrācijas palīdzību malkas pagales attīra no skaidām un skaliem. Rezultātā tiek iegūts kurināmais materiāls, kuram nav nepieciešama papildu attīrīšana. Atdalītās skaidas un skaldīšanas atlikumus pa transportieri  iespējams novadīt atsevišķā tvertnē vai maisā.

Japa® malkas iekārta ir aprīkota ar sensoriem un tehnoloģijām, kas mēra apstrādājamās malkas parametrus vai iekārtas darbību un attiecīgi var koriģēt zāģa vai skaldīšanas parametrus, lai sasniegtu augstāko skaldīšanas un zāģēšanas efektivitāti.

Piedziņas veidi:

 • traktora jūgvārpsta 
 • 15kW elektromotors
 • traktora jūgvārpstas un 15kW elektromotora kombinācija

Galvenie raksturlielumi:

 • pagales garums 25-55cm
 • maksimālais skaldāmā bluķa diametrs 43cm
 • hidrauliska pagales garuma regulēšana
 • 4,2m malkas pagaļu izlādes transportieris

Izvēles aprīkojums:

 • harvestera tipa zāģa mehānisms ar hidraulisku ķēdes spriegošanu un automātisku eļļošanu
 • skaldīšanas cilindra jaudas palielinājums līdz 16 tonnām
 • Perfect Split™ nazis skaldīšanai 4 daļās
 • Perfect Split™ nazis skaldīšanai 8 daļās
 • Grizzly pagarinājums izlādes transportierim

Grizzly bar pagaļu attīrītājs (papildaprīkojums)